algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden GoodLook
( afdeling printertoebehoren en media )

Behalve de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant of bevestigd per email door de klant, zijn enkel en bij uitsluitsel van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Bijzondere voorwaarden: vermeld op documenten
Bezwaren of betwistingen betreffende dit document of de geleverde prestaties of goederen worden niet aanvaard vanaf de achtste dag volgend op de dag van de levering. De verschuldigde bedragen zijn contact betaalbaar of uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. In geval van niet tijdige betaling, wordt het verschuldigde bedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, verhoogd met 20% met een minimum van 60 Euro. En zal het een rente opleveren van 15% 's jaars. "Voor particulieren 8% & forfetaire vergoeding wettelijk vastgelegd (na herrinnering van 14dagen. " Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van het gebied Kortrijk bevoegd deze te beoordelen. Al de goederen op termijn verkocht, worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling. in bijlage of op onze website staan onze uitgebreide voorwaarden.

UITGEBREIDE VOORWAARDEN

Professionele klanten

Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn standaard exclusief btw(21%) tenzij anders vermeld en exclusief mogelijke taksen of accijnsrechten voor bepaalde landen.


Leveringen en betalingen voor België
De goederen worden in principe verzonden met Bpost of DPD of rechtstreeks van het distributiemagazijn. Hiervoor wordt een kost van 7,90 euro excl. gerekend. Bestellingen boven de 250 Euro excl. worden franco geleverd.
Het leveringsadres mag afwijken van het factuur adres, dit dient duidelijk te worden vermeld bij bestelling.

Gratis nalevering: hieronder wordt verstaan, indien een product mee besteld is met één order dit gratis nageleverd word, zonder extra transportkosten. Het artikel word nageleverd indien het terug op voorraad komt. Mocht het artikel EOF(end of life), niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht en word het betreffende artikel gecrediteerd.

Betalingen voor België
Een eerste bestelling zal steeds vooraf betaald worden, tenzij anders vooraf overeengekomen. Standaard zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen factuurdatum, op aanvraag kan overeengekomen worden om deze termijn te verlengen. Betaaltermijnen gemeld op bon van klanten gelden niet als uitstel van betaling. Onze betaalvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden door de klant gemeld, om deze voorwaarden aan te passen dient men steeds schriftelijke aanvraag te doen. Indien NIET aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan zal de klant bij een volgende bestelling terug geplaatst worden op voorafbetaling of betaling onder rembours ( voor betaling onder rembours wordt een extra kost van 5 Euro aangerekend ) Om bestellingen sneller te laten gebeuren is het voldoende een kopie van de betaling door te sturen via email, op deze manier kan de bestelling dezelfde dag nog verwerkt worden. voor betalingen met visa, mastercard, paypal of andere externe vormen van betalingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, deze worden steeds vermeld alvorens het betalingsprocedure wordt aangevat. Een betaling via Bancontact / Paypal / Visa / iDeal / Mastercard / Mister Cash is pas voldaan als de transactie zichtbaar is op onze rekening.

Leveringen en betalingen voor Nederland en andere aangrenzende Europese landen
De goederen worden in principe verzonden met GLS of rechtstreeks van het distributiemagazijn. Hiervoor wordt een kost van 14 euro excl. gerekend. Bestellingen boven de 250 Euro excl. worden franco geleverd.
Het leveringsadres mag afwijken van het factuur adres, dit dient duidelijk te worden vermeld bij bestelling.

Gratis nalevering: hieronder wordt verstaan, indien een product mee besteld is met één order dit gratis afgeleverd word, zonder extra transportkosten. Het artikel word afgeleverd indien het terug op voorraad komt. Mocht het artikel EOF(end of life), niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht en word het betreffende artikel gecrediteerd.

Betalingen voor Nederland en andere aangrenzende Europese landen
Een eerste bestelling zal steeds vooraf betaald worden, tenzij anders vooraf overeengekomen. Standaard zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen factuurdatum, op aanvraag kan overeengekomen worden om deze termijn te verlengen. Betaaltermijnen gemeld op bon van klanten gelden niet als uitstel van betaling. Onze betaalvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden door de klant gemeld, om deze voorwaarden aan te passen dient men steeds schriftelijke aanvraag te doen. Indien NIET aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan zal de klant bij een volgende bestelling terug geplaatst worden op voorafbetaling of betaling onder rembours ( voor betaling onder rembours wordt een extra kost van 5 Euro aangerekend ) Om bestellingen sneller te laten gebeuren is het voldoende een kopie van de betaling door te sturen via email, op deze manier kan de bestelling dezelfde dag nog verwerkt worden.
voor betalingen met visa, mastercard, paypal of andere externe vormen van betalingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, deze worden steeds vermeld alvorens het betalingsprocedure wordt aangevat. Een betaling via Bancontact / Paypal / Visa / iDeal / Mastercard / Mister Cash is pas voldaan als de transactie zichtbaar is op onze rekening.

BTW Nederlandse bedrijven
Indien u een geldig Nederlands btw nummer heeft dan wordt er een factuur zonder btw gemaakt. Zonder geldig Nederlands btw nummer moeten wij het Belgische BTW tarief van 21% aanrekenend.
volgens "Intracommunautaire levering - Vrij van BTW bij toepassing van artikel 39bis, 1° W.B.T.W.".

Particuliere klanten

Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn standaard exclusief btw(21%) tenzij anders vermeld en exclusief mogelijke taksen of accijnsrechten voor bepaalde landen. Normaal gezien staat ook de prijs incl. vermeld bij de producten, indien niet dan geld de prijs als zijnde excl.

Leveringen voor België
De goederen worden in principe verzonden met GLS/DPD of rechtstreeks van het distributiemagazijn. Hiervoor wordt een kost van 10,50 euro excl. (12.71 Euro incl) gerekend. Bestellingen boven de 250 Euro excl. worden franco geleverd.
De goederen worden overdag geleverd, zorg ervoor dat er iemand aanwezig is, of je kan ook een ander leveradres opgeven. Je kan eventueel kiezen voor rembours levering of levering met de post, deze worden dan op het postkantoor voor jou bewaard, gelieve dit te melden bij uw bestelling.
Gratis nalevering: hieronder wordt verstaan, indien een product mee besteld is met één order dit gratis afgeleverd word, zonder extra transportkosten. Het artikel word afgeleverd indien het terug op voorraad komt. Mocht het artikel EOF(end of life), niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht en word het betreffende artikel gecrediteerd.


Betalingen voor Nederland en andere aangrenzende Europese landen
Voor particulieren geld contante betaling of betaling onder rembours of voorafbetaling. Om bestellingen sneller te laten gebeuren is het voldoende een kopie van de betaling door te sturen via email, op deze manier kan de bestelling dezelfde dag nog verwerkt worden. anderzijds wordt er gewacht tot wij uw betaling hebben ontvangen.
Voor betalingen met visa, mastercard, paypal of andere externe vormen van betalingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, deze worden steeds vermeld alvorens het betalingsprocedure wordt gestart.

Leveringen voor Nederland en andere aangrenzende Europese landen
De goederen worden in principe verzonden met GLS/DPD of rechtstreeks van het distributiemagazijn. Hiervoor wordt een kost van 16,50 euro excl. gerekend (19.97 Euro incl.) Bestellingen boven de 250 Euro incl. worden franco geleverd.
Het leveringsadres mag afwijken van het factuur adres, dit dient duidelijk te worden vermeld bij bestelling.

Betalingen voor Nederland en andere aangrenzende Europese landen
Voor particulieren geld contante betaling of voorafbetaling of betaling met ideal, homepay, visa,... Om bestellingen sneller te laten gebeuren is het voldoende een kopie van de betaling door te sturen via email, op deze manier kan de bestelling dezelfde dag nog verwerkt worden.
voor betalingen met visa, mastercard, paypal of andere externe vormen van betalingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, deze worden steeds vermeld alvorens het betalingsprocedure wordt gestart.

BTW Nederlandse bedrijven Indien u een geldig Nederlands btw nummer heeft kijk dan naar bovenstaande voorwaarden voor professionele klanten


Annulaties en retour van goederen

Annulaties of terugname goederen voor particulieren
u beschikt over een termijn van 14 dagen als particulier waarbij u van uw aankoop kan afzien. Deze periode is te rekenen vanaf de datum van de levering van de goederen. Indien de producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, enkel de kosten indien online betaling(zie terugbetalingen), noch opgave van reden terugzenden, op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven!. Een geopende verpakking zal u niet toelaten af te zien van de aankoop.
Producten die op maat gemaakt zijn zoals digitale lasercut etiketten, afmetingen op maat, standvormen, software, etiketten of productie artikelen van etiketten die speciaal voor uw geproduceerd werden kunnen NIET geannuleerd worden als de productie reeds gestart is of teruggezonden, Bij bevestiging van dergelijke bestelling hebt u grondig nagekeken of alle gegevens naar wens en verwachtingen waren. Mochten echter het materiaal of het product niet voldoen aan de overeenkomst dan kunnen deze wel teruggezonden worden.
Verpak uw goederen voldoende goed in een omverpakking zodat het product niet beschadigd kan worden, beschadigde geopende producten worden niet teruggenomen. Kleef nooit geen klevers of schijf nooit op de originele verpakkingen omdat ook deze als beschadigd worden aanschouwd.

Annulaties of terugnames van goederen voor bedrijven
het terugsturen van niet geopende verpakkingen mogen teruggestuurd worden binnen de 7 dagen na levering.
Producten die op maat gemaakt zijn zoals digitale lasercut etiketten, afmetingen op maat, standvormen, software, etiketten of productie artikelen van etiketten die speciaal voor uw geproduceerd werden kunnen NIET geannuleerd worden als de productie reeds gestart is of teruggezonden, Bij bevestiging van dergelijke bestelling hebt u grondig nagekeken of alle gegevens naar wens en verwachtingen waren. Mochten echter het materiaal of het product niet voldoen aan de overeenkomst dan kunnen deze wel teruggezonden worden.
Verpak uw goederen voldoende goed in een omverpakking zodat het product niet beschadigd kan worden, beschadigde geopende producten worden niet teruggenomen. Kleef nooit geen klevers of schijf nooit op de originele verpakkingen omdat ook deze als beschadigd worden aanschouwd.
De vervoerkosten voor deze verzendingen moeten vooraf betaald worden, wij ontvangen hiervoor geen rembours.
Na controle en nazicht van de goederen zullen wij u een creditnota bezorgen. kosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds op kosten van de klant. zie ook terugbetalingen.
Retouradres : GoodLook, Brugsestraat 26, 8531 Hulste (België)
Indien de retourname is veroorzaakt door een fout van ons vergoeden wij u eveneens de verzendkosten. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice via telefoonnummer +32(0) 56 61 23 73.

Terugbetalingen

GoodLook werkt met SiSow als partij om online betalingen mogelijk te maken. Hierbij komen kosten aan te pas.
Bij annulering van bestellingen na betaling via het online systeem zullen volgende kosten in acht genomen worden al naargelang de gekozen betaalmogelijkheid. ( Er kan altijd betaald worden zonder extra kosten op onze bankrekening via het klassieke systeem om deze kosten te vermijden, Rekening ING België op naam van GoodLook - IBAN: BE92 3850 5772 0723 - BIC: BBRU BE BB. alsook kan er na aanvraag en goedkeuring overgeschreven worden op rekening.
Volgende kosten worden in rekening gebracht bij annulering of gewenste terugbetalingen:

iDEAL slechts € 0,45 per geslaagde transactie / Redundante iDEAL aansluiting (ING en Rabobank) / OverBoeking, bank/giro betalingen, € 0,35 per geslaagde transactie / Mister Cash € 0,25 vast en 1,8% variabel per geslaagde transactie / SOFORT Banking € 0,15 vast en 1% variabel, met een minimum van € 0,10 per geslaagde transactie / Visa, Mastercard & Maestro transacties2, 2,8% variabel en € 0,25 per geslaagde transactie / PayPal € 0,25 per transactie plus PayPal kosten
deze prijzen zijn excl. BTW !

Prijswijzigingen

De Prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, de prijzen die bij de bestelling zijn gehanteerd zullen ook op de factuur aangerekend worden.
In geval van een duidelijk onjuiste prijzen behouden wij het recht deze te corrigeren, u wordt op de hoogte gebracht van deze wijziging, de eerst volgende dagen. Prijzen op de website met nulwaarde of prijzen onder nul kunnen reden zijn van producten die niet meer beschikbaar zijn of foutieve prijsstellingen. Indien dergelijk prijzen te vinden zijn dan kunnen deze niet als bestelling worden beschouwd en zal je op de hoogte gesteld worden van de correcte prijzen of reden van deze prijsstelling. Je kan steeds afzien van uw deze producten op uw bestelling indien de prijsstelling niet overeenstemt met uw verwachtingen, indien de prijszetting <0 of indien de prijzen door andere externe reden dienen verhoogd te worden. Tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Uitvoering van uw bestelling

Wij zullen uw met zorg behandelen. U ontvang een bevestiging van de bestelling per email. Indien de levering vertraging mocht belopen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Bestellingen op maat of speciale productie artikelen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij deze niet voldoen aan de door u geleverde afmetingen.
Alle vermelde leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Een vertraging in de leveringstermijn geeft in geen geval recht op een annulering van de bestelling of schadevergoeding.

Defecte goederen, te herstellen goederen
Defecte goederen die ter herstelling aan goodlook worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de klant die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar goodlook opgestuurd ter herstelling, dienen bij goodlook toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de klant, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
Bij het terugsturen van goederen naar goodlook voor herstelling, zal een forfaitair bedrag van 15 euro exclusief BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij goodlook werden aangekocht.
Goederen uit garantie of niet van goodlook afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van goodlook op risico van de klant.
Herstelde of vervangen goederen dienen steeds op de plaats te worden afgehaald. Verzending is enkel mogelijk op kosten van de klant, tenzij anders bepaald.

Gegevens op de website
Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie door goodlook verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product.

Alle foto's op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto's zijn niet bindend.

Protest
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum van de factuur en het factuurnummer te vermelden.

Eigendomsrecht
Zolang de goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
De koper mag de goederen in deze periode niet verhandelen, verplaatsen naar een onbereikbare locatie of enigerlei handeling verrichten die tot waardevermindering leidt.
Alle schade is voor rekening van koper.
Verkoper kan in deze periode niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van gebruik van de goederen.

Intellectuele Eigendomsrecht en auteursrechten

- Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die Leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.
- Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
- De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Leverancier, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
- Alle door Leverancier eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
- Leverancier behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betwistingen
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Kortrijk bevoegd.
Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

Bewaring van de goederen
De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

Beëindigen van de overeenkomst
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d...
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Garantie
Garanties op onderdelen zijn deze die door de fabrikant worden geleverd. Op de website kan je een link vinden met de telefoonnummers van producenten.
Bepaalde door goodlook geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren die n.a.v. de verkoop aan de klant zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 1 week na aankoop, hiervoor wordt een kost van 5 Euro aangerekend tenzij anders overeengekomen. Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van goodlook, waarbij goodlook alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.

GoodLook
Your Partner for Quality
Let's stick together

VKVW_V3_29/11/2019

Copyright © 2018 Goodlook, alle rechten voorbehouden